ร่วมงานกับเรา

Cherrymobile


   บริษัท คอสมิค โมบาย เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าอุปกรณ์สื่อสาร ยี่ห้อ Cherry mobile จากประเทศฟิลิปปินส์ที่มียอดขายสุงสุดในประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายในประเทศไทย อาทิ เช่น Smartphone, Feature phone, Tablet ปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ
   Cherry Mobile พร้อมนำเสนอมือถือและอุปกรณ์สื่อสารที่มีคุณภาพสูงในราคาซึ่งทุกคนเป็นเจ้าของได้ เหมาะสมกับทุกไลฟ์สไตล์ Cherry Mobile พร้อมสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับพันธมิตร พร้อมกับดูแลและมอบผลตอบแทนที่ดี เพื่อสร้างความมั่นคงทางธุรกิจให้กับพันธมิตรทุกราย Cherry Mobile พร้อมช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ภาพลักษณ์
   สะท้อนถึง ความสมาร์ท(smart) สนุกสนาน สร้างสรรค์ และสดใส'บริษัท คอสมิค โมบาย เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าอุปกรณ์สื่อสาร ยี่ห้อ Cherry mobile จากประเทศฟิลิปปินส์ที่มียอดขายสุงสุดในประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายในประเทศไทย อาทิ เช่น Smartphone, Feature phone, Tablet ปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ
   Cherry Mobile พร้อมนำเสนอมือถือและอุปกรณ์สื่อสารที่มีคุณภาพสูงในราคาซึ่งทุกคนเป็นเจ้าของได้ เหมาะสมกับทุกไลฟ์สไตล์ Cherry Mobile พร้อมสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับพันธมิตร พร้อมกับดูแลและมอบผลตอบแทนที่ดี เพื่อสร้างความมั่นคงทางธุรกิจให้กับพันธมิตรทุกราย Cherry Mobile พร้อมช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ภาพลักษณ์
   สะท้อนถึง ความสมาร์ท(smart) สนุกสนาน สร้างสรรค์ และสดใส

ข้อมูลติดต่อ
      คุณสมใจ
      บริษัท คอสมิค โมบาย เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
      อาคารเสริมทรัพย์ ที่อยู่: 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ถนนรัชดาภิเษก
      แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 10400. ประเทศไทย
      โทร. 02-276-5291-2 / 090-1989564
      อีเมล somjai@qrtec.co.th / jureerat@qrtec.co.th


Cherrymobile Support

Cosmic Mobile Technologies (Thailand)
169/98 Sermsub Building 6th Floor
Ratchadapisak rd, DinDaeng
Bangkok 10400
Phone: (+66) 02-276-5291-2
FAX: (+66) 02-276-5293

rss rss rss rss